News

Working hours during November holidays

16 / Dec / 2018
16.11.2018. 8.00 - 17.00
19.11.2018. closed

Izstāde Medbaltica 2018

25 / Oct / 2018

Jau šonedēļ norisināsies starptautiskā medicīnas izstāde Izstāde Medbaltica 2018.

Par videonovērošanu

24 / June / 2018

Atbilstoši Personas datu apstrādes likuma 47.panta trešās daļas nosacījumiem, sniedzam pilnu informāciju saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu.

Mērķis: Videonovērošana noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzība un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzība.

Happy Easter!

29 / Apr / 2018

Seminārs: “Metabolā sindroma ķirurģiska ārstēšana”

26 / Apr / 2018
13.04.2018. (14.30 – 16.30) AIWA Clinic rīkosim semināru: “Metabolā sindroma ķirurģiska ārstēšana”!
Help Online
+(371) 20022581 Call us Ask a question Using online form How to find us Detailed instruction