Aizvadītas noderīgas mācības rīcībai ugunsdrošības draudos ķirurģijas klīnikā „Aiwa Clinic”

GalvenāPar mumsJaunumiAizvadītas noderīgas mācības rīcībai ugunsdrošības draudos ķirurģijas klīnikā „Aiwa Clinic”
27 / 09 / 2019 15:00:00

Mācības rīcībai ugunsdrošības draudos aizvadītas, stiprinot klīnikas personāla komandas darbu un sadarbību ar iesaistītajiem dienestiem ārkārtas situācijā. Pēc klīnikas vadības iniciatīvas tās norisinājās Starptautiskās Pacientu drošības dienas pasākumu ietvaros. Norises laikā iesaistītās puses vēlreiz pārliecinājās, cik nozīmīga ir iepriekšēja sagatavotība, precizitāte un iespēja vairākus sadarbības posmus pārbaudīt, negaidot reālu krīzes situāciju.

Mācībās bija iesaistīts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Rīgas pašvaldības policija. Notika ugunsgrēka imitācija mācību situācijai ar pacientu un darbinieku evakuāciju. Mācību laikā glābšanas darbos bija iesaistīti vairāki operatīvo dienestu transportlīdzekļi. Mācībās atšķirīgas sarežģītības pakāpes slimību pacientu lomā iesaistījās Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas studenti.

Inga Upmace, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vecākā speciāliste katastrofu medicīnas gatavības plānošanas un koordinēšanas jautājumos: „Ir svarīgi ar dažādiem līdzekļiem stiprināt gatavību ārkārtas situācijām, no mācībām izdarot secinājumus, precizējot rīcības plānu un pārdomājot nākamos soļus, kā savu sagatavotību uzlabot. Klīnika šajā ziņā spērusi ļoti vajadzīgu soli. Par vēlu ir sākt reaģēt, kad kaut kas jau atgadījies. Šī bija laba iespēja gūt secinājumus drošības pasākumu pilnveidei.”

Sarmīte Villere, Latvijas Universitātes Rīga Medicīnas koledžas direktores vietniece izglītības darbā: „Topošie mediķi, iesaistoties šādā iniciatīvā, gūst nenovērtējamu papildu pieredzi gan kā pilsoņi konkrētai rīcībai ugunsdrošības draudu gadījumā, gan kā topošie profesionāļi, uz savas ādas izbaudot pieredzējušo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku rīcību, kā arī vērojot ķirurģiskās klīnikas vidi un ārstu sadarbību.”

Stella Lapiņa, Veselības centru apvienības valdes priekšsēdētāja: „Nav jāatgadās ekstremālai situācijai, lai pārbaudītu gatavību rūpēties par pacientu drošību. Turklāt šādas situācijas nekad nebūs precīzi prognozējamas, tādēļ esam gandarīti par nozīmīgo mācību stundu, ko guvām, lai rūpētos par pacientu drošību.”

Palīdzība Tiešsaiste
+(371) 20022581 Piezvaniet mums Uzdot jautājumu Aizpildot formu Kā pie mums nokļūt Detalizēta instrukcija