Privātuma atruna konkursam

17 / 05 / 2019 15:01:02

Par AIWA Clinic konkursa ELKOR PLAZA “Klientu dienas” ietvaros veikto personas datu apstrādi.

Personas datu apstrādes pārzinis: AS “Veselības centru apvienība”, reģ. Nr. 40103464662, kontaktinfomācija: e-pasts: info@aiwaclinic.lv.

Personas datu apstrādes mērķis: Dalības konkursā nodrošināšana, konkursa uzvarētāju paziņošana.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Nr.679/2016) 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts – datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:  dpo@repharm.lv

Datu saņēmēji: AS “Veselības centru apvienība” darbinieki un pilnvarotās personas.

Datu uzglabāšanas ilgums: Personas dati, kas sniegti, piesakoties dalībai konkursā, tiek glabāti līdz izlozes beigām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, lūgt tos dzēst, labot, ierobežot savu personas datu apstrādi, tiesības uz savu personas datu pārnesamību, kā arī iesniegt sūdzību par personas datu izmantošanu uzraudzības iestādei, ja datu subjekts uzskata, ka viņa personas datu apstrāde tiek veikta, pārkāpjot normatīvo aktu prasības.
Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Jums nav pienākums sniegt mums Jūsu personas datus, tomēr, ja Jūs izvēlēsieties nesniegt mums Jūsu personas datus, Jums nebūs iespējams piedalīties AS “Veselības centru apvienība” organizētajā konkursā ELKOR Plaza „Klientu Dienas”.

Vienlaicīgi mēs vēlamies atgādināt, ka Jūs esat atbildīgs par patiesas informācijas un precīzu Jūsu personas datu sniegšanu mums.

Par AS “Veselības centru apvienība” klīnikas “Aiwa clinic” sniegto pakalpojumu popularizēšanu

Personas datu pārzinis: AS “Veselības centru apvienība”, reģ. Nr. 40103464662, kontaktinfomācija: e-pasts:  info@aiwaclinic.lv.

Mērķis: AS “Veselības centru apvienība” klīnikas “Aiwa clinic” sniegto pakalpojumu popularizēšana.

Tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Nr.679/2016) 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts – datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: dpo@repharm.lv

Datu saņēmēji: AS “Veselības centru apvienība” darbinieki un pilnvarotās personas.

Datu uzglabāšanas ilgums: Personas dati, kas sniegti, piekrītot saņemt AS “Veselības centru apvienība” prakses vai darba piedāvājumu tiek glabāti vienu gadu pēc iesniegšanas, pēc tam – iznīcināti.

Datu subjekta tiesības: Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, lūgt tos dzēst, labot, ierobežot savu personas datu apstrādi, tiesības uz savu personas datu pārnesamību, kā arī iesniegt sūdzību par personas datu izmantošanu uzraudzības iestādei, ja datu subjekts uzskata, ka viņa personas datu apstrāde tiek veikta, pārkāpjot normatīvo aktu prasības.
Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Jums nav pienākums sniegt mums Jūsu personas datus, tomēr, ja Jūs izvēlēsieties nesniegt mums Jūsu personas datus, Jums nebūs iespējams saņemt informāciju par AS “Veselības centru apvienība” klīnikas “Aiwa clinic” sniegtajiem pakalpojumiem.

Vienlaicīgi mēs vēlamies atgādināt, ka Jūs esat atbildīgs par patiesas informācijas un precīzu Jūsu personas datu sniegšanu mums.

Помощь Онлайн
+(371) 20022581 Позвоните нам Задать вопрос Через онлайн форму Как к нам добраться Подробная инструкция